-ชุมชนเกณฑ์ทหาร

พ่อแม่ญาติพี่น้องแห่ให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 1/2563 เข้าประจำการ ทบ.พร้อมดูแลเต็มที่

กองทัพบกเปิดรับทหารใหม่ผลัด 1/2563 ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารเมื่อช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.63 เข้ามาประจำการในหน่วยทหารทั่วประเทศ โดยนโยบายการดูแลทหารใหม่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานเดิม คือ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามมาตรฐานสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 โดยขณะนี้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลากร สถานที่ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้าประจำการอย่างครบถ้วน

ในส่วนของอำเภอบางละมุง มีทหารกองเกินที่ถูกกำหนดให้เข้ารับราชการเป็นทหารประจำการ ผลัดที่ 1 ปี 2563 จำนวน 126 นาย โดยเข้ารับราชการทหารบก มทบ.14 จำนวน 61 นาย และเข้ารับราชการทหารเรือ ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ อ.สัตหีบ จำนวน 65 นาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก และอบอุ่น มีญาติมิตร มาร่วมส่งและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก โดยกำลังพลทั้งหมด จะเดินทางเข้ากองประจำการตามหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 และสอดรับกับภารกิจทางทหาร ในปีนี้กองทัพบกได้ปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น โดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย

การฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 กองทัพบก มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการ

ทั้งนี้ ทุกหน่วยทหารจะให้การดูแลทหารใหม่ทุกคนเป็นอย่างดี เปรียบเสมือนการดูแลบุคคลในครอบครัว เพราะตระหนักดีว่าผู้ที่เข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการนั้นเป็นพลเมืองที่เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ชายไทย ที่สำคัญทหารกองประจำการถือเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่จะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ นำมาซึ่งความสงบสุขในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติ