-ภาพข่าว

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ประกอบพิธีมิซซารูปปั้น อาจาร์ยออรอร่า ศรีบัวพันธ์ อดีตผอ.รร.

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เมื่อวันที่1 กันยายน 2563 บาทหลวงภัทรพงษ์ ศรีวรกุล รองประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ,นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ,นายชูชีพ สายสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนฯ ร่วมพิธีมิซซารูปปั้น อาจาร์ยออรอร่า ศรีบัวพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ผู้ที่อุทิศทั้งชีวิต เพื่อให้คนตาบอด ได้มีโอกาสทางการศึกษาและมีอาชีพ หลังจากที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

อาจาร์ยออรอร่า ศรีบัวพันธ์ ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญงานด้านสังคมของคณะพระมหาไถ่พัทยา และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาอาจาร์ยออรอร่าได้ทุทิศตนในการสร้างคุณประโยชน์อย่างสูงสุดด้านการศึกษา เพื่อคนพิการตาบอด ร่วมกับคุณพ่อเรย์และคณะสงฆ์พระมหาไถ่ อาจาร์ยออรอร่าเป็นครูตาบอด 4 แผ่นดินที่อาวุโสที่สุดในประเทศไทย โดยอาจาร์ยได้ทำงานหนักตลอดทั้งชีวิต โดยวางรากฐานการศึกษาให้เด็กตาบอดให้ได้รับการศึกษาและมีอาชีพที่มั่นคงสมศักดิ์ศรีขอความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าดวงตาท่านมืดมิดแต่ดวงใจของท่านสว่างไสว เพื่อนำทางในด้านการศึกษาและอาชีพให้กับเด็กตาบอดรุ่นต่อๆไป

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์อาจาร์ยออรอร่า ศรีบัวพันธ์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกถึงความเสียสละและทุ่มเททั้งชีวิตของท่านเพื่อเด็กคนตาบอด และเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ร่วมกันคิดถึงและสำนึกในความดีและความทุ่มเทในการเสียสละในการทำงานเพื่อเด็กพิการตาบอดตลอดตราบช่วงชีวิตที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ จนปัจจุบันถึงแม้ว่าท่านจะได้กลับเข้าสู่อ้อมอกพระเจ้าไปแล้ว แต่ทุกคนก็ยังระลึกถึงอาจาร์ยออรอร่าตลอดไป.