+บริหารท้องถิ่น

“รองใหญ่” ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างท่อระบายน้ำหาดยินยอม

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยภายหลังนำทีมงานเรารักษ์พัทยา เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วม บริเวณถนนพระตำหนัก ซอย 5 ชายหาดยินยอม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าดำเนินการไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ตามคอนเซ็ปต์ “พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ที่ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมืองพัทยาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้นได้อย่างมีศักยภาพในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมหน้าชายหาดยินยอม เป็นการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 7 เมตร และลึก 5.3 เมตร และก่อสร้างวางท่อ WEHOLITE Dia. 2 เมตร มีระยะเวลาก่อสร้างรวม 300 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63 ถึงวันที่ 24 มี.ค.64 มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 123.8 ล้านบาท