วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ประชาสัมพันธ์

ท่าเรือแหลมฉบังจัดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว”

ทลฉ. จัดโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับส่วนงานราชการ – ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ในส่วนงานประชาสัมพันธ์ ภายใต้งาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” ระหว่างวันที่ 31ส.ค.-1 ก.ย. 63

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เผยหลังจากเป็นประธานเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” ว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดโครงการเครือข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับส่วนงานราชการ และ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ในส่วนงานประชาสัมพันธ์

ภายใต้งาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” ระหว่างวันที่ 31ส.ค.-1 ก.ย. 63 โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังและ ผู้แทนส่วนราชการที่ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ในส่วนงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” เป็นงานในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง กับ ส่วนราชการที่ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ในส่วนงานประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบเชิงสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณ สวนอนุสรณ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ และ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง

รวมทั้ง การร่วมกิจกรรม “โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น” ที่เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก อีกด้วย