-ประชาสัมพันธ์

มิตรยนต์ พัทยา ร่วมสนับสนุนบริจาคโลหิต ช่วยเหลือสังคม

ที่ ร้านมิตรยนต์ GPX พัทยา มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย นำบุคลากรทางการแพทย์ และรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มาให้บริการแก่ผู้ใจบุญ ซึ่งทยอยมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัท มิตรยนต์ พัทยา จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบกับในภาวะปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ก็ส่งผลกระทบต่อยอดผู้บริจาคโลหิตที่มีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้จำนวนโลหิตภายในคลังเลือดนั้น มีเก็บสำรองไว้น้อยกว่าความต้องการใช้โลหิตที่มีเป็นจำนวนมาก ณ ปัจจุบัน ดังนั้นบริษัท มิตรยนต์ พัทยา จึงเป็นองค์กรภาคเอกชนอีกหนึ่งแห่งที่ออกมาให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

สำหรับสถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย พบว่าจำนวนโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย โดยพบว่าในส่วนภูมิภาค มีปริมาณการบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% ทำให้โลหิตเกิดภาวะขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งในภาวะปกติจะต้องได้เลือดจำนวน 2,000 ยูนิต ต่อวัน ดังนั้นการบริจาคโลหิตจึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ขณะที่สภากาชาดไทยเองก็ได้ออกมาเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีสุขภาพแข็งแรงให้ออกมาช่วยกันบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป