-การศึกษาชุมชน

โรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่ พัทยา จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา หลังยอดบริจาคลดฮวบ

ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ (31 ส.ค.2563)นายชูชีพ สายสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา พร้อมด้วยบาทหลวง ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล รองประธาน มูลนิธิคุณพ่อเรย์ และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว นำคณะครู นักเรียน และศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีฯ นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่ พัทยา ได้นิมนต์คณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเทพนิมิตร จังหวัดระยอง มาประกอบพิธีสวดเจริญน้ำพระพุทธมนต์ ตามพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่ พัทยา ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากยอดบริจาคมีจำนวนลดลง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียน จึงได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา อันเป็นกิจกรรมระดมทุนอีกทางหนึ่ง เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภค และบริโภคให้แก่นักเรียน ซึ่งได้กลับมาศึกษาต่อตามปกติ หลังจากที่รัฐบาลได้มีประกาศให้สถานศึกษา เปิดให้มีการเรียนการสอนได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ หรือปฏิบัติตาม คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับประชาชนท่านใดมีความประสงค์ จะบริจาคเงิน เพื่อให้การสนับสนุนโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สามารถโอนเงินบริจาคมาได้ ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัทยาสาย 2 ชื่อบัญชี ทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด (2536) เลขที่บัญชี 669-2-10787-4 โดยหากต้องการนำใบเสร็จ เพื่อไปลดหย่อนภาษี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-225-4795