-ชุมชนท่องเที่ยว

อบจ.ชลบุรี จัดอบรมเสริมทักษะบุคลากรภาคการท่องเที่ยว

ที่ โรงแรมโฮเทล เจ พัทยา นาย เรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอบรม โครงการฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค New Normal พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้านการท่องเที่ยว นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารอบจ.ชลบุรี และบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการจัดฝึกอบรมยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี รูปแบบวิถีใหม่ หลักสูตรที่ 2 นักบริการมืออาชีพยุค New Normal ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาคมดรงแรมไทยภาคตะวันออก ชมรมนักบริหารงานอาหารและเครื่องดื่มเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี และภาคคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักการผู้ให้บริการที่ดี สร้างจิตสำนึกที่ดีในการบริการ สู่การเป็นนักให้บริการที่ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพในยุค New Normal ให้กับผู้ให้บริการด้านโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท และร้านอาหาร ระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฮเทล เจ พัทยา