นายกฯ กำชับจนท.สนามบินฯ อู่ตะเภา คัดกรองผดส.ขาเข้าเข้มงวด สร้างความมั่นใจในมาตรการป้องกันโควิด-19  

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังอาคารที่พักผู้โดยสาร แห่งที่ 2 การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี พลเรือโท กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่ผ่านเข้ามาคัดกรองตามระบบ ตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงสาธารณสุข วางแผนระบบความคุม ติดตาม การเคลื่อนย้าย การระวังป้องกัน การรวบรวมและคัดแยกผู้เดินทางขึ้นยานพาหนะไปส่งยังสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการ

รวมถึงการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พร้อมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้าทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณหภูมินักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ใช้สนามบินอู่ตะเภาถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีมาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพสูง พร้อมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วย