รมช.ศึกษาฯ ปิ๊งไอเดีย ผลักดันครูกศน.เป็นครูผู้ช่วยราชการ

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ ร.ต.พุฒสิทธิ์ โชติสิริวโรทัย ปลัดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอาวุโส อำเภอสัตหีบ นายพัฒนา เพชรคชสิทธิ์ ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ร่วมกันเป็นตัวแทนจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การมาที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และในหลวง รัชกาลที่ 10 ทรงต่อยอดสืบสาน ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นว่า กศน.และศูนย์ฝึกต้องร่วมกันพัฒนาศูนย์ฝึกที่มีอยู่ทั่วประเทศในการกำกับดูแลของ กศน.กระทรวงศึกษาธิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนและผู้เรียน กศน. ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการมาในครั้งนี้ได้เห็นความทุ่มเทของบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น กู๊ดพาร์ทเนอร์ซิปของกศน.ทั้งประชาชน สถานศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งนี้ กศน. มีศูนย์ลักษณะนี้อยู่ทั่วประเทศ จะเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและกศน.จะทำศูนย์ฝึกที่กระจายในภูมิภาคต่างๆได้พัฒนาเพื่อสอดรับกับนโยบาย พัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลและก่อเกิดประโยชน์สูงสุด

นางกนกวรรณ กล่าวด้วยว่าตำแหน่งราชการกรณีผู้เชี่ยวชาญที่หาได้ยากมากที่จะมีความเชี่ยวชาญสืบสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เป็นสิ่งที่ขาดแคลนของกศน.ทั้งนี้ก็จะเร่งหาอัตรากำลังผู้เชี่ยวชาญและบุคคลากรที่ทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่กับ กศน.และกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะมีการเกลี่ยอัตรากำลังจากที่อื่นๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความมั่นคงกับคนกศน.ได้เป็นครูผู้ช่วยราชการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบ และถือเป็นมิติที่จะผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาว กศน.ทั่วประเทศ