สสธ.เมืองพัทยา เสริมความรู้ตัวแทนชุมชน เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ( 21 สิงหาคม 2563) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมองค์ความรู้ให้ความรู้แก่ชุมชนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก โดยมีผู้แทน 42 ชุมชน เข้าร่วมอบรม ซึ่งฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้นำวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้แทนชุมชน ตั้งแต่เริ่มการเกิดโรคไข้เลือดออก การแพร่ระบาดของโรค การป้องกันและการเฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยา มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้ป่วยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า สำหรับมาตรการในการเฝ้าระวังดูแลการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เมืองพัทยานั้น ทางสำนักการสาธารณสุขได้คุมเข้มทุกวิถีทางในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ดังจะเห็นได้จากการทำสถิติในส่วนของตัวเลขผู้ป่วยในทุก 4 สัปดาห์ ของฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค จากนั้นก็ให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนในการรับมือ หากพบสถานการณ์ไม่ดีขึ้น ซึ่งในพื้นทีเมืองพัทยา ณ ปัจจุบันยังไม่เข้าขั้นวิกฤต เนื่องจากว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้เสียชีวิตในพื้นที่แต่อย่างใด กระนั้นสำนักการสาธารณสุขก็ไม่นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับตัวแทนชุมชนที่เข้ารับการอบรม ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่จะนำความรู้ที่ได้รับอย่างถูกต้องบอกต่อ และเฝ้าระวังโรคได้อย่างถูกต้องต่อไป