-กีฬา

เตรียมปรับปรุงใหญ่ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก รองรับแข่งเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6

ที่ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะดำเนินงานหลักการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พร้อมด้วย ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนโอลิปิก ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และผู้แทนเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม 2564

พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะดำเนินงานหลักการเป็นเจ้าภาพเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 กล่าวว่า สำหรับอาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกได้ก่อสร้างมาแล้ว 16 ปี และมีการใช้ในการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นก็มีการเปิดให้งานบ้างไม่ใช้งานบ้าง โดยมอบหมายให้เมืองพัทยาดูแลรับผิดชอบ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าสภาพโดยรอบพื้นที่มีสภาพที่ดี แต่สิ่งที่ต้องดูเป็นพิเศษคือเทคนิคกีฬา พบว่าอุปกรณ์ภายในอาคารที่ใช้ในการแข่งขันกรีฑาว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง มีมาตรฐานระดับไหน ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องกลับมาดูอีกครั้ง

โดยอุปกรณ์ที่มีการจัดซื้อมาแล้วเมื่อ 15 ปีก่อนจะต้องมีการปรับปรุงอย่างแน่นอนแต่จะมีการปรับปรุงใหม่ ทั้งหมดหรือเพียงบ้างส่วนจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะมีการนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่มาวางตรวจสอบทีละชิ้น หากอุปกรณ์ชิ้นไหนใช้ได้ก็จะใช้ต่อไปอันไหนที่จะต้องปรับเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์ 1 เดือนกว่า ทั้งนี้จะต้องขอให้เมืองพัทยาสงวนสถานที่ดังกล่าวไม่ให้มีการอนุญาตให้ใช้ เพื่อเตรียมการปรับปรุงในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ในปี 2564 ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดเตรียมงบประมาณในการปรับปรุงสนามไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอ