กฟภ.ชลบุรีแจงคืบหน้าสายไฟฟ้าลงดินถนนพัทยาใต้ เตรียมปิดถนนเดินรถทางเดียว 1 ต.ค.นี้

หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีแผนก่อสร้างโครงการสายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ เป็นแผนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และภูมิทัศน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ 4 หัวเมืองหลัก ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา หาดใหญ่ และโคราช ซึ่งมีแผนดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 โดยในส่วนของเมืองพัทยา มีแผนดำเนินการใน 9 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท 4.ถนนพัทยาสาย 1 หรือถนนวอล์กิ้งสตรีท และพัทยาใต้ถึงท่าเรือบาลีฮาย 5.ถนนพัทยาสาย 3 ,6.ถนนพัทยาสาย 2 ,7.ซอยเล้งกี่และซอยบัวขาว 8.ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และ 9 ถนนพัทยาใต้ รวมระยะทางทั้งหมดกว่า 46 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง พ.ศ.2560-2564 งบประมาณรวมกว่า 3,134 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จไปด้วย 4 เส้นทาง ประกอบด้วย1.ถนนพัทยาเหนือ 2.ถนนพัทยากลาง 3.ถนนสุขุมวิท และ4.ถนนพัทยาสาย 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนำสายสื่อสารต่างๆลงใต้ดิน

นายธนู สุรชัยลิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี กล่าวว่า สำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนพัทยาใต้ ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ซึ่งได้มีการบูรณาการร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบประชาชน ซึ่งขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้า 5.78% โดยทางการไฟฟ้าได้ก่อสร้างว่างท่อร้อยสายและบ่อพัก ในระยะทาง 350 เมตร จากกระยะทางการก่อสร้างทั้งหมด 1.7 กิโลเมตร และได้ติดตั้งบ่อพักไปแล้ว จำนวน 10 บ่อ จาก 48 บ่อ โดยการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

การก่อสร้างได้แบ่งการจราจรอออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกตั้งแต่บริเวณแยกสื่อสารถึงซอยบงกช ระยะทางประมาณ 500 เมตร จะมีการปรับการจราจรให้รถวิ่งลงชายหาดอย่างเดียว และตั้งแต่บริเวณซอยก่อไผ่ถึงปากทางพัทยาใต้ รถสามารถวิ่งออกถนนสุขุมวิทได้ โดยในช่วงแรกจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 เดือน ส่วนช่วงที่ 2 หากการดำเนินการก่อสร้างถึง ซอยบงกช ก็จะปิดการจราจรแบบวันเวย์ 100 % ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ต่อไป