ทต.บางละมุง นำกลุ่มจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประประโยชน์ วันแม่แห่งชาติ

ที่บริเวณพื้นที่หน้าสำนักงานกลุ่มเรารักษ์บางละมุง หลังปั๊มคาลเท็กซ์ ชุมชนบ้านนากลาง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางละมุง แพทย์ พยาบาล ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญธารณประโยชน์ และ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นถนน มอบถุงยังชีพ พ่นยากำจัดยุงป้องกันไข้เลือดออก ออกหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ บริเวณถนนบางละมุง 13 บริเวณใกล้เคียง เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563

โดยมี นายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมนายนราธิป ฟักฤกษ์ นายกฤตภพ เพ็ญจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กลุ่มจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง