-กีฬา

เริมแล้ว! 10 ชาติ ร่วมระเบิดศึกฟุตบอลชายหาดเมืองพัทยา

ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี 2563 “ Pattaya Beach Games Festival 2020” พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายการกีฬาเพื่อนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายนีลส์ โคลอฟ คณะทำงานฟุตบอลชายหาด และนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเพรียง

สำหรับการจัดแข่งขันฟุตบอลชายหาดเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเชื่อเสียงให้กับเองพัทยาทางด้านกีฬา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาชายหาดเมืองพัทยาให้แพร่หลายมากขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชนในเมืองพัทยาได้ออกกำลังกาย ใชเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ทีม ประกอบด้วย 1.ฮอลแลนด์ 2.นอร์เวย์ 3.ฝรั่งเศส 4.รัสเซีย 5.ไอร์แลนด์ 6.อังกฤษ 7.ฟินด์แลนด์ 8.ลัตเวีย 9.จีน และ10.ไทย

ส่วนประเภทเยาวชนทั่วไปชาย อายุไม่เกิน 15 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 6 ทีม โดยกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 23.00 น.