วท.สัตหีบร่วมกับกรมการขนส่งบางละมุง เปิดอบรมภาคทฤษฏี สำหรับผู้ขอทำใบขับขี่รถยนต์-จยย.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ มีการจัดอบรมภาคทฤษฏีของผู้ที่ต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักยานยนต์ ในโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจาราจร โดยโครงการนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จัดร่วมกับกรมการขนส่ง อ.บางละมุง และสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน มีวิทยากรมาบรรยาย และให้ความรู้อาทิ นายพันธ์ศักดิ์ พลอินทร์ อดีตหัวหน้างานโดรงการพิเศษ และบริการชุมชนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พ.ต.ท.สันติพล ภูวดลกนกรองผู้กำกับ สอบสวน สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย (สน.โชคชัย)และร.ต.อ.ชัชชัย ศรีพลังรองสารวัตรจราจร สภ. นาจอมเทียน

สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น102 คน โดยก่อนเข้าห้องประชุมจะต้องมีการวัดไข้ ล้างมือด้วยเจล เซ็นชื่อไทยชนะ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และนั่งเว้นระยะห่าง ซึ่งเป็นไปตามที่ภาครัฐกำหนด การอบรม เน้นเรื่องกฎหมาย ว่าด้วยพระราชบัญญัตจราจรทางบก พ.ศ.2522 กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย เครื่องหมายพื้นทาง การบำรุงรักษา การรับรู้สถานการณ์อันตราย ป้ายเตือนป้ายแนะนำ และ.ป้ายบังคับ มารยาทและจิตสำนึก และมีการเฉลยข้อสอบเก่าๆ ของกรมการขนส่ง เมื่ออบรมจบแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและรายงานผลการอบรม เพื่อนำไปประกอบในกระบวนการเพื่อขอหรือรับใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่งได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครเข้าอบรมฯ ที่อาคารฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ตามวันเวลาราชการ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและตัวจริงพร้อมเงินค่าสมัคร 300 บาทสมัครด้วยตนเอง การอบรมทุกวันอาทิตย์ วันละ 5 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 08.00 -14.00 น.พัก 1 ชั่วโมง.