-ประชาสัมพันธ์

คณะจิตอาสา บช.ก.มอบเครื่องใช้สำหรับผู้พิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จฯพระพันปีหลวง

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา (7 สิงหาคม 2563) บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย อาจารย์ณรงค์ รัตนโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา นำคณะนักเรียน และอาจาร์ย ร่วมให้การต้อนรับคณะจิตอาสา กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) นำโดย พลตำรวจตรีสุภธัช คำดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เนื่องในโอกาสที่ทางคณะได้เดินทางมาทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้สามารถพัฒนาสู่การมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยมีข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จิตอาสา 904 และนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน

สำหรับสิ่งของที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำมาช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยาในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เครื่องยกตัวผู้ป่วยแบบไฟฟ้า 2 เครื่อง , เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง , ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 30 ชุด , มอบเงินเข้ากองทุนเพื่อจ้างผู้ช่วยคนพิการ 2 คน มูลค่ารวม 144,500 บาท นอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ร่วมกันทำบุญเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีกจำนวน 65,999 บาท.