วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชน

ระดมความคิดเห็นชาวตำบลหนองปลาไหล ปรับปรุงถนน สายมะม่วง 2 ต้น คาดเริ่มสร้างเม.ย.นี้

ที่บริเวณ หมู่ที่ 2 แยกมะม่วงสองต้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายยศพงษ์ ลินทอง กำนันตำบลหนองปลาไหล นายกมล จิ๋วซ่าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองปลาไหล จัดการชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ม.1 ,2,3,8,9 ที่เดินทางมาเพื่อร่วมทำแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายมะม่วงสองต้น หมู่ 2 ต.หนองปลาไหล เนื่องจากสภาพเดิมเป็นทางดิน ทำให้การเดินทางเข้าออกถนนเส้นดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งในอนาคตถนนเส้นดังกล่าว จะเป็นถนนหลักในการเดินทางมาสวนสุขภาพเทศบาลตำบลหนองปลาไหล

นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ชี้แจงว่า แผนการพัฒนาถนนเส้นดังกล่าว อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 ในโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายแยกมะม่วงสองต้น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล ซึ่งได้แบ่งช่วงเวลาในการดำเนินการออกได้ 2 ช่วงด้วยกัน

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 10 เมตร ยาว 900 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมีพื้นผิวการจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 9,000 ตามรางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 1,7292 เมตร และไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนช่วงที่ 2 เป็นการดำเนินการผิวการจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 742 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรและบ่อพักไม่น้อยกว่า 5,194 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชี้แจงและให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 และใกล้เคียง ร่วมทำแบบสอบถาม และร่วมซักถามข้อสงสัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนเมษายนนี้ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 120 วัน.