วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
-บริหารท้องถิ่น

มพย.แอ่นอกรับก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวัดสว่างฟ้าฯ นาเกลือ ไม่เสร็จตามกำหนด

สำหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและน้ำเสียซอยวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม และถนนสายพัทยานาเกลือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ชุมชนนาเกลือในระยะยาว เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนปี 2562 จากรัฐบาลจำนวน 110 ล้านบาท ซึ่งได้มีการประมูลงานไปในงบประมาณ 101 ล้านบาท ทั้งนี้มีแผนที่จะต้องก่อสร้างในช่วงเดือนพฤษภาคมปี 2562 – มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยจะทำการวางระ บบท่อขนาดใหญ่ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร แบบคู่ขนาน จากปากทางสุขุมวิทไปถึงแยกนำชัย ในระยะทาง 780 เมตร เพื่อไปต่อเชื่อมกับโครงการวางท่อระบายน้ำขนาด 1.5 x 1.5 เมตร แบบคู่ขนาน เพื่อรับน้ำไปลงยังคลองปึกพลับ ระยะทาง 350 เมตร และการวางท่อระบายน้ำขนาด 2.10 x 2.10 เมตร แบบคู่ขนานจากแยกนำชัยไปลงตลาดเก่านาเกลือ ซอยคานเรือ และปากคลองนาเกลือ ในระยะทาง 250 เมตร ซึ่งหากแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างถาวรในอนาคต แต่ทั้งนี้พบว่าที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของการก่อสร้าง ทั้งการจราจร ปัญหาด้านความล่าช้า ปัญหาด้านการบริหารจัดการโครงการ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละช่วงของโครงการ

ทั้งนี้ด้วยที่ผ่านมาจำเป็นต้องมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอยู่บ้าง ด้วยมีข้อชี้แจงจากผู้รับจ้างว่าต้องประสพกับปัญหาหน้างานจากกรณีระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเดิมทำให้ต้องมีการแก้ปัญหาและแก้ไขแบบแปลนโครงการในหลายช่วงโครงการ ขณะที่การวางระบบและการก่อสร้างบนถนนสายวัดสว่างฟ้าพฤฒาราม หน้าตลาดใหม่นาเกลือ ซึ่งถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรสู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐนั้น พบว่ากรณีนี้ทางผู้บริหารเมืองพัทยาได้ลงไปสำรวจความคืบหน้าอยู่เป็นประจำ พร้อมกับมีการรับ ปากกับประชาชนว่าจะสามารถคืนผิวการจราจรและวางระบบให้แล้วเสร็จมาแล้วหลายครั้งแต่ก็พบว่าจะมีอุปสรรคที่ทำให้จำต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปมาโดยตลอด กระทั่งล่าสุดได้มีการชี้แจงว่าจะสามารถเปิดเส้น ทางและคืนผิวการจราจรได้อย่างเต็มรูปแบบภายในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีการปิดกั้นเส้นทางและดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้อีกเช่นเคย ซึ่งจนถึงขณะนี้พบว่ามีกระแสสังคมที่ออกมาตำหนิและต่อว่าไปถึงการบริหารจัดการของเมืองพัทยาจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

กรณีดังกล่าว นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่าเรื่องนี้เมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจและติดตามปัญหารวมทั้งความคืบหน้าของโครงการ โดยได้เร่งรัดผู้รับเหมา เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมาโดยตลอด เนื่องจากทราบว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่นาเกลือ แต่โครงการนี้ที่ผ่านมาก็ได้ รับแจ้งว่าติดปัญหาการก่อสร้างหลายด้านจนต้องมีการแก้ไขปัญหาหน้างานและแบบก่อสร้างหลายครั้ง ซึ่งทุกครั้งก็จะย้ำในเรื่องของระยะเวลาการจัดทำที่แล้วเสร็จสมบูรณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนจะรับปากประชาชนไปแต่ก็ปรากฏว่าไม่แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้หลายครั้งจนโดนตำหนิและต่อว่าอยู่เป็นประจำ ซึ่งเรื่องนี้เมืองพัทยาต้องขอกราบอภัยและน้อมรับกับปัญหาและความล่าช้าที่เกิดขึ้นด้วย

นายบรรลือ กล่าวต่อไปว่าหากโครงการนี้เมืองพัทยาสามารถดำเนินการเองได้คงจัดทำและไม่ยอมให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้แน่นอน แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขบวนการและขั้นตอนทางระเบียบราชการ อย่าง ไรก็ตามโครงการนี้นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ติดตามและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมกำชับว่าหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามสัญญาหรือล่าช้ากว่าที่กำหนดก็ให้ทำการเปรียบเทียบปรับอย่างเด็ด ขาด เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความชัดเจนด้านความคืบหน้าของโครง การ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดพบว่าทางผู้รับจ้างได้คืนผิวจราจรให้ทั้งหมดแล้วเหลือเพียงงานการจัดทำตะแกรงระบายน้ำ และรอให้คอนกรีตเซ็ทตัวก่อนจึงจะเปิดให้ใช้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไม่ตรงตามระยะเวลาที่สัญญาไว้กับประชาชน แต่จะสั่งการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เปิดอย่างสมบูรณ์ภาย ในอาทิตย์นี้อย่างแน่นอน.