ประชาสัมพันธ์

ยุงมีให้บอกมา..ส.ส.นู้ด พร้อมส่งทีมกำจัดยุงลาย

ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรค “ชิคุนกุนยา” ระบาดในพื้นที่บ้านมอบสอง ม.6 และบ้านหนองไม้แก่นซอย 6 ม.7 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนมีผู้ป่วยติดเชื้อชิคุนกุนยานับสิบรายนั้น

ต่อมานางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ส่งตัวแทนทำการฉีดพ่นหมอกควันหมอกควันกำจัดยุงลายตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา สร้างความยินดีให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากเข้าฤดูฝนทำให้ยุงวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง ทำให้เกิดยุงขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้หากพื้นที่ใดมีความต้องการที่จะฉีดหมอกควันกำจัดยุงลาย หรือการช่วยเหลือฉีดหมอกควันยังเข้าไม่ถึง สามารถประสานงานไปได้ที่ทีมงาน ส.ส.กวินนาถ หมายเลขโทรศัพท์ 085 055 5640