+บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยา ทุ่มงบ 127 ล้านบาท ปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน บนเขาพระตำหนัก เริ่มกลางก.ย.นี้

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน เพื่อป้องกันน้ำท่วม ชายหาดยินยอม พร้อมด้วย นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักช่างสุขาภิบาล พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.เมืองพัทยา ตัวแทนการไฟฟ้าและบริษัทผู้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อหาแนวทางการแก้ไขการวางท่อระบายน้ำโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน เพื่อป้องกันน้ำท่วม ชายหาดยินยอม ในการลดผลกระทบต่อการดำเนินการก่อสร้าง หลังพบว่าขอบเขตการดำเนินการวางท่อเดิมส่งกระทบกับแนวสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้าที่ส่งกระแสไฟไปยังเกาะล้าน ทำให้บริษัทกิจการร่วมค้า พี.เอส.ไอ-วิด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้หาแนวทางการว่างระบายน้ำใหม่ โดยได้ขยับจุดว่างท่อจากเดิมออกไปอีก 200 เมตร เพื่อให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน

สำหรับการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝน เพื่อป้องกันน้ำท่วม ชายหาดยินยอม จะเป็นการวางท่อขนาด 1,800 มิลิเมตร ยาว 1,000 เมตร เพื่อแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมและรองรับการระบายน้ำจากบนเขาพระตำหนักซอย 4-7 เพื่อระบายลงสู่ทะเล ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 300 วันคาดว่าจะแล้วในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 127 ล้านบาท ซึ่งก่อที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างนั้นผู้รับจ้างจะมีการติดตั้งม่านดักตะกอน เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งระหว่างการดำเนินการก่อสร้างจะมีการนำทรายที่ขุดมาแยกออกจากกันระหว่างทรายสะอาดและทรายบริเวณชั้นใต้ดิน อีกทั้งจะมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมาทางทะเล เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนท้องถนนไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ