-ประชาสัมพันธ์

6 สโมสรไลออนส์ ภาค 310 ซี จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารประจำปี 2563-64

ที่ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส พัทยา เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา 6 สโมสรไลออนส์ ในเขต 8 และเขต 9 ประกอบด้วย สโมสรไลออนส์ พัทยา สโมสรไลออนส์ชลบุรีพระตำหนักพัทยา, สโมสรไลออนส์ชลบุรีศรีราชา, สโมสรไลออนส์นาเกลือพัทยา,สโมสรไลออนส์พัทยาตาดสินและสโมสรไลออนส์พัทยาบางละมุง จัดงานสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี พ.ศ. 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจากนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ อดีตผู้ว่าการภาค 310 ซี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และสมาชิกไลออนส์สโมสร ภาค 310 ซี ร่วมงานสถาปนาและร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง

ก่อนพิธีสถาปนาฯ ได้มีการแสดงและการขับร้องเพลงของสมาชิก ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาอันสมควร มีการสถาปนาคณะกรรมการบริหารในปี 2563-2564 ของทั้ง 6 สโมสรพร้อมกับการมอบเหรียญประจำตำแหน่งนายกสโมสรคนใหม่ จากนั้น แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายกสโมสรไลออนส์คนใหม่ สำหรับสโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศลที่มีสมาชิก 1,400,000 คน อยู่ทั่วโลกก่อตั้งมากว่า 100 ปี ทุก ๆปีได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆทั่วโลกและสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ