+การศึกษาชุมชน

60 นร.โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร รุ่นที่ 2

ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พ.ต.ต.อรุษ สภานนท์ สารวัตรจราจร สภ.พัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยาธนุกูล) ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการยุวจราจร โดยมีนายปรีชา ค้าขาย คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 8 คณะครู เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.พัทยา และนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 60 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการยุวจราจรเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) และงานจราจร สภ.เมืองพัทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อฝึกนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านการจราจร สามารถเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดรับส่งนักเรียนทั้งสองฝั่งได้ และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน และช่วยบรรเทาไม่ให้จราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเวลานักเรียนเดินทางมาโรงเรียนในตอนเช้าและช่วงเวลานักเรียนจะเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการอบรมโครงการดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ในการจัดหาวิทยากรมาอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านการจราจรแก่นักเรียน