-ประชาสัมพันธ์

เมืองพัทยา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ชลบุรี เปิดรับบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยในรพ.

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรีสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการเมืองพัทยา พนักงาน ลูกจ้างและประชาชน เดินทางเข้าบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ ด้วยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรีสภากาชาดไทย ได้มีประกาศ คลังสำรองเลือดมีไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย เนื่องจากมีผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากขึ้น เมืองพัทยา จึงร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อนำโลหิตไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์