เปิดสนามสอบนักธรรมสนามหลวง เมืองชลฯ พระสงฆ์กว่า 500 รูป เข้าร่วมวัดความรู้  

ที่วัดหนองปรือ,ชลบุรี (13 พฤศจิกายน 2562 ) พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง  เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท-ชั้นเอก ซึ่งสนามวัดหนองปรือ ถือว่าเป็นสนามที่ 2 ในการสอบของภาค 13 โดยมีพระสงฆ์ในพื้นที่ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา และอำเภอสัตหีบ กว่า 480 รูป ร่วมสอบ แยกออกเป็นนักธรรมโท 321 รูป และนักธรรมเอก 159 รูป

สำหรับสนามสอบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มี 3 สนาม ประกอบไปด้วย สนามที่1 วัดท้ายดอน เป็นสนามสอบของอำเภอเมือง และอำเภอพานทอง สนามที่ 2 วัดหนองปรือ มีพระสงฆ์จากอำเภอบางละมุง  อำเภอสัตหีบ และอำเภอศรีราชา ร่วมสอบ สนามที่ 3 วัดนาตุม มีพระสงฆ์ 5 อำเภอเข้าร่วมสอบประกอบไปด้วย อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอเกาะจันทน์ อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง

ทั้งนี้ ผลสอบในการสอบแต่ละวันจะส่งไปยังจังหวัดเพื่อทำการเก็บรักษาจนกระทั่งสอบครบทุกวิชา พร้อมส่งยังแม่กลองธรรมสนามหลวงเพื่อทำการตรวจข้อสอบ คาดว่าจะทราบผลสอบในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า.