เทศบาลห้วยใหญ่ เตรียมประสานกรมที่ดินตรวจสอบผังที่เขามะกอก 1/2-2 หมู่ 4 เพื่อแก้ไขปัญหาทางสัญจรให้ชาวบ้าน

จากกรณีชาวบ้านชุมชนเขามะกอก 1/2-2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนเรื่องการเดินทางสัญจรเข้า-ออกไปมาภายในหมู่บ้าน โดยโฉนดที่ดินของบ้านชาวบ้านได้ระบุไว้เป็นทางสาธารณะ แต่ไม่มีการทำถนนให้เป็นที่สัญจรไปมาได้ ระยะทางประมาณ 500 เมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมีหญ้าขึ้นปกคลุม ซึ่งที่ดินสาธารณะบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปตัวที แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ ทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้น ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ คนพิการต้องอาศัยเส้นทางนี้เข้าออกบ้าน ได้รับความยากลำบากในการสัญจรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ชาวบ้านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้ลำบากมาก เพราะไม่มีเส้นทางที่จะเข้าออกบ้านตัวเองได้ จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานานนี้ให้ชาวบ้านด้วย

ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้รับการชี้แจงจาก เรืออากาศตรี คชรัตน์ ไตรศุภโชค รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ว่า ถนนเส้นเขามะกอก1/2-2 พื้นที่หมู่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ ที่มีประชาชนร้องเรียนนั้น เดิมเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ได้ตั้งงบประมาณในการทำถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภคไว้แล้วเมื่อหลายปีที่ผ่านมา แต่ด้วยมีเสียงคัดค้านจากประชาชนหลายภาคส่วนว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชน ทางเทศบาลจึงได้ไปตรวจสอบสารระบบของที่ดินพบว่าไม่ได้ระบุเป็นทางสาธารณะประโยชน์

อีกทั้งเทศบาลได้ไปพูดคุยและขอตรวจสอบเอกสารกับชาวบ้านพบว่าในเอกสารที่ดินของชาวบ้านมีการระบุพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นทางสาธารณะประโยชน์ เมื่อนำมาเทียบกับผังรวมของกรมที่ดินที่เทศบาลได้รับมาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นทางสาธาณระประโยชน์ ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในเรื่องเอกสารที่ดินบริเวณชุมชนเขามะกอก 1/2-2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ เมื่อเอกสารที่ไม่ชัดเจนหากเทศบาลลงไปก่อสร้างถนน หากเป็นที่ดินของเอกชนเท่ากับไปละเมิดที่ดินคนอื่นจะทำให้ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนในตัวของเอกสารที่ดินทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่จะส่งเรื่องให้กรมที่ดินในสัปดาห์หน้า เพื่อยืนยันว่าบริเวณผังพื้นที่ชุมชนเขามะกอก 1/2-2 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยใหญ่ เป็นทางสาธารณะประโยชน์หรือไม่ หากที่ดินยืนยันว่าเป็นทางสาธารณะประโยชน์ตรงกับเอกสารของชาวบ้าน เทศบาลพร้อมดำเนินการนำเรื่องเข้าแผน เพื่อตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนพร้อมระบบสาธารณูปโภค แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านทันที

แต่หากที่ดินยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่ทางสาธารณะประโยชน์จะต้องเร่งหารือหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งจะมีการประสานงานตรงกับกรมที่ดินเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทุกปัญหา ผู้บริหารเทศบาลห้วยใหญ่ไม่เคยนิ่งนอนใจ เมื่อพบความเดือดร้อนจะเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาทันที

ปัญหาดังกล่าวหากทางกรมที่ดินยืนยันมาว่า เป็นทางสาธารณะประโยชน์ชัดเจน เทศบาลจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งการสอบเขตทางว่ามีความกว้างและยาวเท่าไหร่ พร้อมดำเนินการปรับแนวเขตให้ชัดเจนก่อนจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้าง คาดว่าทันปีงบประมาณ 2565 ด้วยเป็นเรื่องฉุกเฉินเร่งด้วยต้องมีการนำเข้าแผน หากงบประมาณเหลือปลายปีหรือมีงบจากส่วนไหนเหลือก็จะมีการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หรือตั้งเป็นการจ่ายขาด โดยต้องดูในช่วงระยะเวลาและงบประมณในการดำเนินการต่อไป.