-การศึกษา

เพื่อความปลอดภัย โรงเรียนสว่างบริบูรณ์ฯ จัดพ่นยาตัดตอนลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยา

ที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา นางอรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา นำคณะครูและบุคลากรของสถานศึกษา ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดโรงเรียน หลังจากโรงเรียนประกาศปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 15-19 กรกฏาคม 2563 รวม 5 วัน พร้อมชี้แจงสาเหตุประกาศปิดเรียน เนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อหรือชิคุนกุนยา ที่มีนักเรียนป่วยด้วยโรคดังกล่าวแล้วจำนวน 13 ราย แบกออกเป็นไข้เลือดออก 10 ราย และ ชิกุนคุนยา 3 ราย ซึ่งในการประกาศหยุดเรียนในครั้งนี้ก็เพื่อทำความสะอาดและตัดตอนวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย จัดการสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนใหม่ รวมถึงพ่นน้ำยาฆ่ายุงให้ทั่วทุกบริเวณโรงเรียน เป็นเวลา 5 วันต่อเนื่อง เพื่อให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดได้อีกในช่วงหลังเปิดเรียน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ยังได้ให้ทางบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปในคราวเดียวกัน หลังจากที่มีข่าวว่ามีผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ปรากฏในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางโรงเรียนได้มีมาตราการเข้มข้น อาทิ มีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน และบุคลากร และผู้มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนต้องมีการวัดไข้ และใส่หน้ากากอนามัยทุกคน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวแอลกอฮอล์ พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนักเรียนเข้าห้องเรียนและหลังออกจากห้องเรียน ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มกัน จัดอบรมครูรอบรู่สุขอนามัยในโรงเรียน

สำหรับโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ที่เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจนถึงระดับอาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนอยู่ในความดุแลทั้งสิ้น 4,200 คน.