-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

ภาคการท่องเที่ยวพัทยา เตรียมจัด Pattaya Travel Mart 2020 ฟื้นฟูท่องเที่ยว

นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการจัดงานพัทยาทราเวลมาร์ท 2020 ว่า ภายหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดครึ่งปีที่ผ่านมา ในขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลีคลายขึ้น ตามลำดับ ทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา,องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และเมืองพัทยาตลอดทั้งภาคีเครือข่าย จได้ จัดงาน Pattaya Travel Mart 2020 ขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

ทั้งนี้เพื่อให้ทางผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ,โรงแรม,ร้านอาหารและอุตสาหกรรมด้านการ ท่องเที่ยวอื่น ๆได้มีโอกาสพดูคุย และนำเสนอข้อมูล ปัจจุบัน ต่อบริษัทนำเที่ยว ทั้ง Inbound และDomestic เพื่อร่วมกันหา แนวทางฟื้นฟูสถานการณ์ท่องเที่ยว จัดหาโปรแกรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้กลับมาดำเนินการได้ยั่งยืนต่อไป โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการเปิดโต๊ะเจรจาการซื้อขาย ซึ่งจะมีผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง มาพบปะกับผู้ซื้อ จากบริษัทนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมาร่วมเจรจาการซื้อขายกันภายในงาน เพื่อให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้น นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทนำเที่ยวและบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆได้อัพเดตข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมในเมืองพัทยา ว่ามีอะไรบ้างที่อยู่ในตลาด รวมถึงจะได้รับรู้ถึงโปรโมชั่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับการจัดงาน Pattaya Travel Mart 2020 คาดหวังว่าจะได้อัพเดตสินค้าของเมืองพัทยา รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้กับบริษัทนำเที่ยวได้ทราบว่าสินค้าของเมืองพัทยา นอกจากโรงแรมแล้วยังมีสินค้าอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อยู่ในตลาดท่องเที่ยว พร้อมยังจะได้ทราบถึงราคาขายในปัจจุบัน อีกทั้งอยากให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นภายในงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นในกลุ่มกรุ๊ปทัวร์และการกระตุ้นกลุ่มตลาดกลุ่มไมซ์ ที่จะมีการเดินทางมาประชุมสัมมนาในพื้นที่เมืองพัทยา ส่วนการจัดงานในปีนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของบริษัทนำเที่ยวที่จะเข้าร่วมภายในงานจะเป็นบริษัทนำเที่ยวในตลาดลูกค้าคนไทย ส่วนบริษัทนำเที่ยวตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เหลืออยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ไม่ทราบว่ายังเหลืออีกกี่บริษัท.