-บริหารท้องถิ่น

ถึงคราวเอาจริง..เมืองพัทยาเดินหน้ารื้อถอนอาคารรุกล้ำคลองปึกพลับ

จากกรณีที่เมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาที่ลุ่มต่ำเดิมที่รองรับน้ำ ปัจจุบันมีการจัดสรรที่ดินเพื่อทำประโยชน์ไปเกือบทั้งหมด ขณะที่แนวลำคลองสาธารณะที่เป็นปัจจัยหลักในการผันน้ำลงสู่ทะเลกลับมีสภาพคับแคบลง และตื้นเขิน เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกก่อสร้างอาคารสร้างที่พักอาศัยและสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณคลองปึกพลับ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาพยายามดำเนินการตามขั้นตอนของกฎ หมาย แต่ยังไม่สำเร็จเป็นรูปธรรมจนกินเวลามาเนิ่นนานนั้น

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 พ.ย.62 นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา นำเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักการช่างเมืองพัทยา และกลุ่มงานกฎหมาย เข้าตรวจสอบความคืบหน้าในการการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลอง โดยมีการแบ่งแยกพื้นที่ดำเนินการไว้ 2 ส่วน คือโซน A จำนวน 11 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาคารพานิชย์ ซึ่งมีแนวระยะร่นจากลำคลองไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนด และโซน B บริเวณต้นคลอง ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้ที่มีการพักอาศัยมาเป็นเวลานานแล้ว

นายสุธรรม กล่าวว่าพื้นที่โซน A เป็นพื้นที่ที่เมืองพัทยากำลังเร่งดำเนินการ หลังปิดหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ไปจนครบขั้นตอนแล้ว โดยโซนนี้จะมีการบุกรุกจำนวน 11 ราย แต่ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว 4 ราย เหลืออีก 4 ราย พบว่ากำลังดำเนินการและให้ความร่วมมือด้วยดี ด้วยการรื้อถอนเอง ขณะที่อีก 3 รายที่เหลือนั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการคุ้มครองของศาลปก ครอง รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ในระดับจังหวัด และการร้องขอเยียวยาเลื่อนระยะเวลาการรื้อถอนเอง เนื่องจากมีผู้ป่วยพำนักอยู่ ซึ่งเมืองพัทยาก็รอให้เป็นไปตามขั้นตอนก่อนจะจัดการอย่างเด็ดขาดต่อไป และจะมีการขยายไปดำเนิน การต่อในพื้นที่โซน B รวมถึงคลองพัทยาใต้ และคลองนกยางต่อไป

อธิบดี บุญชารี รายงาน