โควิดตามหลอน!เลื่อนเปิดตลาดจีนบ้านชากแง้ว

นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางเทศบาลตำบลห้วยใหญ่และคณะกรรมการชุมชนบ้านชากแง้ว ได้มีการหารือในการเตรียมเปิดตลาดจีนบ้านชากแง้วในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคมนี้ โดยจะเปิดตลาดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงแรก 2 สัปดาห์ เพื่อประเมิณสถานการณ์ในด้านต่าง ๆทั้งการเดินทางออกมาท่องเที่ยวของประชาชน แต่ด้วยขณะนี้มีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการเลื่อนเปิดตลาดจีนบ้านชากแง้วออกไปก่อน

ทั้งนี้คาดว่าจะกลับมาเปิดตลาดจีนบ้านชากแง้ว อีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยจะมีการจัดพิธีเปิดตลาดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมมาตรการในการป้องกันตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไว้ค่อยต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดจีนบ้านชากแง้ว ได้มีความปลอดภัยและสบายใจในการเดินทางมาเที่ยวตลาดจีนบ้านชากแง้ว

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับการเปิดตลาดเพลาชาย ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างหัวหนอง เพื่อเพิ่มสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดเพลาชายจากเดิมที่มีพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวเพียง 30 % และในขณะนี้ทางเทศบาลได้มีการขยายพื้นที่อีก 70 % ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายพื้นที่ ให้เป็น New Normal ตลาดเพลาชาย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ สำหรับการเปิดตลาดเพลาชายนั้นเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดจีนบ้านชากแง้ว เพื่อมาดูวัฒนธรรมจีนบ้านชากแง้วในรูปแบบต่าง ๆแล้วก็มาเดินตลาดเพลาชายมีดูวัฒนธรรมไทยควบคู่ปด้วยกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน