สสอ.บางละมุง รุกตรวจATK ในตลาดทรีทาวน์ซ้ำ ค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม หลังออกมาตรการควบคุมเข้มงวด

ที่ ตลาดทรีทาวน์ (26 มกราคม 2565 )นายกิตติรัตน์ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)บางละมุง จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี หลังพบว่าจุดดังกล่าวเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค จนส่งผลให้มีอัตราการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฉลองปีใหม่ 2565 โดยสาธารณสุขอำเภอบางละมุงให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่เชิงรุก เพื่อนำส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ให้มีการแพร่ระบาดซ้ำรอย ตามรายงานเมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงถึง 335 ราย หรือคิดเป็น 11.45% ซึ่งจุดที่มีปัญหามากที่สุดคือพื้นที่ ตลาดทรีทาวน์ ที่ตั้งอยู่ภายในซอยบัวขาว พัทยากลาง

ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. โดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติ ตามนโยบาย COVID Free-setting พบว่ามีร้านจำหน่ายสุราปล่อยปละให้มีผู้เข้ามาใช้บริการเกินกำหนด หรือไม่มีการเว้นระยะทางสังคม รวมทั้งไม่สวมใส่แมสก์ และใช้ภาชนะร่วมกัน จึงทำให้มีการติดเชื้อแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใช้ได้ผล ตามที่เมืองพัทยาและสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้ว หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ที่ตลาดทรีทาวน์ เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ดังนั้นสาธารณสุขอำเภอบางละมุง จึงจัดตรวจ ATK เชิงรุกซ้ำอีกครั้ง เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลความเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ว่ามีจำนวนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ อันจะนำไปสู่การปรับแผนงาน หรือการกำหนดมาตรการในการควบคุมโรคอีกครั้ง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป.