-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

รับบิชคอมบุกเกาะล้าน หาความร่วมมือตั้งวิสาหกิจชุมชน หวังสร้างรายได้ให้พื้นที่

ที่วัดใหม่สำราญ บ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรการสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเวทีหารือแนวทางด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนเกาะล้าน ร่วมกันระหว่างองค์กรการกุศลเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม คณะทำงานองค์กรการสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication และคณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน แกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่ม ชมรมต่างๆ และพ่อแม่พี่น้องประชาชนบนเกาะล้าน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ด้าน น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ กล่าวว่า ทางองค์กรฯ เคยเดินทางมาทำกิจกรรมด้านการรณรงค์รักษาความสะอาดบนเกาะล้านมาแล้วหลายครั้ง ทำให้ทราบว่าฃชาวเกาะล้านต่างมีความรักและหวงแหนบ้านเกิดของตัวเองเป็นอย่างมาก ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะบนเกาะ ซึ่งการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกบนเกาะจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่ร่วมกับเมืองพัทยา ได้รับทราบว่าชาวเกาะล้านให้ความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Compostable Clothing ผลิตภัณฑ์แฟชั่นรักษ์โลกล้านเปอร์เซ็นต์ จึงได้เดินทางมานำเสนอความคืบหน้าของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากถุงพลาสต์พืชที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อถึงความตั้งใจในการทำงานลดปริมาณขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ได้มากที่สุด

ขณะที่ ชาวเกาะล้านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แสดงความสนใจต่อผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสต์พืชเป็นอย่างมาก โดยมีการสอบถามรายละเอียดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องด้วยเป็นที่ต้องการของชาวเกาะล้านแต่ยังหาที่ซื้อหาไม่ได้ ชาวเกาะล้านพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีเช่นนี้ เพราะได้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมบนเกาะ สามารถช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้ และในส่วนของการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนนั้นจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากทางเมืองพัทยา ทางชุมชนถึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งคงต้องประสานการดำเนินการกันต่อไป เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมชัดเจนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะล้านที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ ทำมาจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน เพราะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการอย่างมากบนเกาะ

นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยและเสนอแนะถึงแนวทางการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะล้าน เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสต์พืชไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ บนเกาะได้ใช้งานในธุรกิจและกิจการที่ดำเนินของตัวเองในราคาที่เทียบเท่ากับถุงพลาสติก ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้คนบนเกาะ เพราะทางองค์กรฯ จะจัดส่งในราคาวิสาหกิจ เพื่อที่จะได้ให้วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะล้านนำไปจำหน่ายต่อเพื่อทำกำไรในราคาที่สามารถกำหนดเองได้ตามความเหมาะสม โดยมีการจัดสรรแบ่งหน้าที่และรายได้กันภายในวิสาหกิจชุมชน ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นคนเกาะล้านที่บริหารวิสาหกิจกันเอง โดยไม่มีการแทรกแซง ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนในการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติบนเกาะล้านด้วยการลดปริมาณขยะด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะ ได้นำเอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากถุงพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้เองภายใน 3-6 เดือน ที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตัวอย่างทดลองในการย่อยสลาย มาจัดแสดงเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องชาวเกาะล้านได้รับชม พร้อมส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสต์พืชจำนวน 100 ชุด ให้ชาวบ้านเกาะล้านได้ทดลองใช้ และได้ส่งมอบตัวอย่างถุงพลาสต์พืชรูปแบบต่าง ๆ ให้นายบุญเชิด บุญยิ่ง ประธานชุมชนบ้านเกาะล้าน ได้นำไปทดลองใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต่อไป