-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

กฟภ.พัทยาลุยจัดระเบียบสายสื่อสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมืองพัทยา ร่วมกับ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารในพื้นที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่ภายในซอยเพนียดช้าง พัทยากลาง ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคมและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

นายนพปกูล ม่วงลาย พนักงานช่างระดับ 6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ชี้แจงว่า สืบเนื่องจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ 4,810 เส้นทาง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ กำหนดเส้นทาง วันเวลาดำเนินการและประสานงานให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารดำเนินการสำรวจ พร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์ (Marking) สายสื่อสารที่มีการใช้งาน ส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนลงทั้งหมด โดยในพื้นที่อำเภอบางละมุง มีจำนวนทั้งสิ้น 13 เส้นทาง ดำเนินการแล้วเสร็จไป 1 เส้นทาง คือ ชัยพรวิถี-มอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนภายในซอยเพนียดช้าง เป็นเส้นทางที่ 2

สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะนำสายสื่อสารที่ยังใช้งานขึ้นคอนสื่อสารตามช่องที่กำหนด และบันทึกข้อมูลการพาดสายสื่อสารของบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การร่วมมือเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทั่วประเทศ ปรับภูมิทัศน์เมืองไทยให้สวยงาม สร้างความปลอดภัย ความมั่นคงในระบบจำหน่าย รองรับการยกระดับประเทศไทย กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563