สาธุชนหลั่งไหลร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่สำราญ บ้านเกาะล้าน นาเกลือ เมืองพัทยา

ที่วัดใหม่สำราญ บ้านเกาะล้าน ต.นาเกลือ เมืองพัทยา เมื่อเช้าวันที่ 26 ต.ค.2565 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยมี นายโมฮินเดอร์ซิงห์ นางสวินเดอร์กอร์ โกลาตี พร้อมครอบครัว (ประธานทอดกฐิน), นายมาโนช หนองใหญ่ นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกฯ และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาพร้อมรองปลัดฯ, ผู้แทน นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา พร้อมประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน, นางอังคณา โขนแจ่ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด และสาธุชน เมืองพัทยา ประชาชนในพื้นที่เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นจำนวนมาก