-กองทัพเรือชุมชน

ศรชล.นำกำลังพล Kick-off ฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรกไร้ผลข้างเคียง เตรียมฉีดเข็ม 2

จากการที่ ศรชล.จว.สมุทรสาคร ได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 โดยมี น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จว.สมุทรสาคร พร้อมนาย ธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสาคร และ หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 159 ราย ซึ่งเป็นกิจกรรม Kick-off รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 (ซิโนแวค) เป็นครั้งแรกของ จว.สมุทรสาคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางมาเป็นสักขีพยานในการ Kick-off ในกิจกรรม

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมส กำลังพล ศรชล.จว.สมุทรสาคร และ ศคท.จว.
สมุทรสาคร ตลอดจน กำลังพล สห.ทร., สอ.รฝ. ที่มาช่วยปฎิบัติราชการ ชุดตรวจสกัดกั้น/จุดคัดกรองทางน้ำ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนรวมทั้งสิ้น 14 นาย ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เข็มที่ 1 (ตราอักษรซิโนแวค) ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผลข้างเคียงหลังรับการฉีดวัคซีน

การรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เข็มที่ 1 นับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนาย ที่มาปฎิบัติราชการในพื้นที่เสี่ยงภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 (พื้นที่สีแดงเข้ม) ใน จว.สมุทรสาคร ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีความห่วงใย และให้ความสำคัญต่อกำลังพลดังกล่าว สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นั้น น.อ.เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จวสมุทรสาคร จะเข้ารับการฉีด ในวันที่ 15 มี.ค.2564

สำหรับในส่วนของกำลังพลที่เหลือที่มาปฏิบัติงานใน จว.สมุทรสาคร จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เข็มที่ 2 ในวันที่ 29 มี.ค.2564
ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1 /นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน