-ชุมชนสิ่งแวดล้อม

ทต.หนองปลาไหล พิจารณาความช่วยเหลือชาวบ้านประสบวาตภัย

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ( 8 กรกฏาคม 2563) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติ ร่วมพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ในพื้นที่หมู่ 5 ต.หนองปลาไหล

หลังจากที่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่บ้านเลขที่ 38/2 หมู่ 5 ต.หนองปลาไหล ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ ทำการประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าว มีนายวิรัตน์ บุญสังข์ เป็นเจ้าของบ้าน และมีสมาชิกในบ้านอีก 1 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ลักาณะบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พลังคาบ้านได้รับความเสียหายจริง และหลังตากระเบื้อง จำนวน 20 แผ่นได้รับความเสียหาย และเนื่องจากนายวิรัตน์เจ้าของบ้านมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้รายได้จากการรับจ้างทั่วไปลดลง จึงได้แจ้งความประสงค์ให้เทศบาลตำบลหนองปลาไหลทำการช่วยเหลือ โดยในวันนี้พบว่าคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาความช่วยเหลือ และพบว่าเป็นความช่วยเหลือจริงทุกประการ พร้อมเตรียมสนับสนุนเงินเพื่อทำความช่วยเหลือตามลำดับ.