ทำอย่างสวย!เชษฐ์-สไมล์บัฟฟาโล และRubbish Com ร่วมส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดบ้านศาลา

เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล หรือ วรเชษฐ์ เอมเปีย ศิลปินใจบุญ และองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เดินหน้าช่วยเหลือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นและโรงเรียนห่างไกลความเจริญ อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดบ้านศาลา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้นักเรียนและบุคคลากรครูได้มีความภูมิใจในสถาบันการศึกษาและโรงเรียนของตนเอง เพราะเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากแก้วของชีวิต

จากการเปิดเผยของ นางนุชชารี อุ่นอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้บอกเล่าถึงการขาดแคลนอุปกรณ์และพื้นที่ต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและมีพื้นที่ไม่มาก มีความขาดแคลนในหลายอย่างทั้ง สนามเด็กเล่น รั้วล้อมรอบโรงเรียน และป้ายโรงเรียนที่เก่าทรุดโทรมตามกาลเวลา และด้วยงบประมาณจากภาครัฐที่จัดสรรลงมาก็ไม่มากนัก จึงได้บอกกล่าวพี่น้องกลุ่มพลังบุญได้ช่วยเหลือกันส่วนหนึ่งแล้ว

ต่อมา องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication โดย น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรฯ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าครูนุชชารี ทราบเรื่องจึงสนับสนุนงบประมาณจำนวน 150,000 บาท ในการดำเนินการก่อสร้างป้ายโรงเรียนใหม่ ด้วยแผ่นหินอ่อนขนาดประมาณ 2×2.5 ม. แกะสลักชื่อโรงเรียนและผู้สนับสนุนด้วยตัวอักษรสีทองที่มีความคงทน แข็งแรง สวยงาม และมีสง่าราศี ซึ่งขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างและส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับโรงเรียนวัดบ้านศาลา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เริ่มก่อสร้างวันที่ 19 พ.ค.2482 โดย ขุนจารุวรประศาสตร์ นายอำเภอพนัสนิคม และนายสนิท อนันตสมบูรณ์ ศึกษาธิการอำเภอพนัสนิคมในขณะนั้น อดีตที่ผ่านมาโรงเรียนวัดบ้านศาลาได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่สอนหนังสือแก่เด็กนักเรียนในชุมชนก่อนขยับขยายเรื่อยมา จนปัจจุบันทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา มีห้องเรียน 8 ห้อง มีนักเรียน 117 คน และมีครูผู้สอนทั้งสิ้นจำนวน 9 คน