เมืองพัทยามีมติตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินตัวเอง ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้

หลังจากที่เมืองพัทยาได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ เมืองพัทยา เพื่อร่วมบูรณาการในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และขับเคลื่อนการจัดประชุมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงงานเทศกาลต่าง ๆของเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา ได้จัดการประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการทำงานด้านต่างๆ รวมถึงหารือหลักเกณฑ์การตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมฯ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นางศุภรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทน สสปน. ภาคกลาง-ภาคตะวันออก และตัวแทนภาคท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเกณฑ์การตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพความพร้อมและความร่วมมือจากภาคเอกชนในการทำงานร่วมกันของการเป็นเมืองแห่งไมซ์อีกครั้ง ซึ่งจาก 10 เมืองไมซ์ซิตี้ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา นครราชสีมา พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี ได้รับการตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ไปแล้ว เหลือเพียง 2 เมืองไมซ์ซิตี้ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมิน เนื่องจากสถานการณ์การแพ่ระบาดโควิด-19 คือ กรุงเทพฯ และพัทยา

ส่วนหลักเกณฑ์ในการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ รวม 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.ความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน 2.การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากเมืองที่จัดงาน 2.กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม 4.ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก 5.สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง 7.สภาพแวดล้อมของเมือง และ8.ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินตัวเอง ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป