-ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

วัยรุ่นแห่เที่ยวเกาะล้านแทนต่างชาติ ผปก.วอนดูแลตนเองและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ ภาครัฐโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในระยะที่ 5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ 11 กลุ่มอาชีพ สามารถดำเนินธุรกิจได้ เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคติดต่อเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนั้น

ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศท่องเที่ยวบ้านเกาะล้านเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมาว่าเริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเกาะเพื่อพักผ่อนและทำกิจกรรมผ่อนคลายกันมากขึ้น แต่พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยแทบทั้งสิ้น

ผู้ประกอบการรายหนึ่งเปิดเผยว่า เมื่อเทียบคุณภาพนักท่องเที่ยวจากที่ผ่านมาที่มีชาวต่างชาติ ถือว่าคุณภาพนักท่องเที่ยวลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะเนื่องด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นยังไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมากนักเหมือนนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยกลางคน ผู้สูงอายุ หรือครอบครัว และอยากฝากให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะล้านได้ช่วยกันให้ความสำคัญเรื่องการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ที่ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเอง และช่วยคิดถึงและใส่ใจในธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย