+ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

331 Station เปิดใหม่หลังปิดปรับปรุง มาตรการคุมเข้มป้องกันโควิด-19

หลังจากที่ 331 Station แหล่งท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินที่ทางไปดื่มชิมรสชาติกาแฟสูตรเฉพาะบนคาเฟ่เครื่องบินชื่อดัง Coffee War กันเป็นจำนวนมาก จนเกิดภาพคนเข้ามาใช้บริการจนแออัด ทำให้ต้องมีการปิดชั่วคราวเพื่อจัดระเบียบการเข้ามาใช้บริการใหม่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องของการวางมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 รอย่างเคร่งครัด ลดการแออัดของผู้มาใช้บริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ Coffee War คาเฟ่เครื่องบิน ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังมีการจัดทำมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดคิวซื้อตั๋วขึ้นเครื่องบิน รวมถึงการจำกัดผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดในแต่ละรอบบริการ

Coffee War คาเฟ่เครื่องบินของ 331 Station ได้จัดระบบการให้บริการแนวใหม่ในรูปแบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการจำกัดการให้บริการในแต่ละวันรวม 9 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ต่อผู้ใช้บริการ 50 คน ที่ได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อขึ้นไปเลือกชิมรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ อีกหลายอย่าง โดยในส่วนของคาเฟ่เครื่องบินจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น. แต่ 331 Station จะเปิดให้บริการถึง 20.00 น.