-บริหารท้องถิ่น

งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย ถนนสว่างฟ้า คืบหน้า คาดคืนผิวจราจรส.ค.นี้

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนนาเกลือ บริเวณโครงการก่อสร้างวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า จุดลานโพธิ์นาเกลือและ จุดสามแยกร้านพิซซ่า ถนนสว่างฟ้า โดยมีผู้แทนจากบริษัท ลงพื้นที่ชี้แจ้งการดำเนินความคืบหน้าการก่อสร้างดังกล่าว

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนวัดสว่างฟ้าเชื่อมต่อถนนนาเกลือ ซึ่งเมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา มาดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก Box Culvert ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ตามถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองพัทยา โดยเป็นการวางท่อน้ำดีแยกกับน้ำเสีย ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 และในปัจจุบัน การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตามที่กำหนดสัญญาในเดือน มีนาคม 2563 ด้วยติดกับปัญหาระหว่างการก่อสร้างและการหยุดการก่องสร้างในช่วงเทศกาลสำคัญๆของเมืองพัทยา

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้พบว่าการก่อสร้างแต่ละจุดมีความคืบหน้ามากกว่า 60-80 % แล้ว เหลือเฉพาะในจุดเชื่อมต่อท่อหลัก ๆ 4 จุด คือบริเวณลานโพธิ์นาเกลือ แยกนำชัย สถานีสูบน้ำคลองปึกพลับและสามแยกร้านพิซซ่าวัดสว่างฟ้าฯ โดยเฉพาะจุดที่บริเวณแยกนำชัย เหลือเพียงในส่วนของการเชื่อมต่อท่อลงไปในซอยคานเรือคาดว่าในสัปดาห์นี้ก็จะสามารถคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนได้เพิ่มอีก 1 ช่องทาง ส่วนบริเวณแยกพิซซ่ากับสถานีสูบน้ำหน้าคลองปึกพลับการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 60% โดยทั้ง 2 จุด กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อบ่อหน่วงน้ำขนาด 4.60×3.40 เมตร ส่วนการก่อสร้างบริเวณลานโพธิ์นาเกลือเหลือ มีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมาก ทั้งนี้คาดว่าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียและระบายน้ำฝน ถนนสว่างฟ้า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งสิ้นปลายเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมคืนผิวจราจรให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ได้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563