เมืองพัทยาร่วมกับชมรมบาสเกตบอลเมืองพัทยา เตรียมเปิดศึกสตรีทบาสเกตบอล ชิงถ้วย/เงินรางวัลรวมกว่า 2.5 แสนบาท

ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา (10 พ.ย.2565) นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ประธานชมรมบาสเกตบอลเมืองพัทยา นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และนางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2565 ปนะเภมสตรีท บาสเกตบอล 3×3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ที่ บริเวณลาน ศูนย์การค้า เทอร์มินัล 21 พัทยา จังหวัดชลบุรี และบาสเกตบอลประเภท 5 คน ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2565 ที่ ลานกีฬาชุมชนเมืองพัทยา ซอยหนองเกตุใหญ่

การจัดแข่งทั้งสองรายการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ ในการแข่งขันกับนักกีฬาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐาน การจัดการแข่งขันบาสเกตบอลของเมืองพัทยาสู่ระดับสากล สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

ส่วนของประเภทที่จัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 X 3จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย M-Professional (PRO), รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย M-Amateur (AM), รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี, รุ่นเยาวชนไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นเยาวชนไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 12 ปี

ประเภทบาสเกตบอล 5 คน จำนวน 1 รุ่น ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท