-ศาสนา/วัฒนธรรม

พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอบางละมุง จัดพิธี “มหาบุญจุลกฐิน”สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ที่จิตตภาวันวิทยาลัย เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศักดิ์(วุฑฺฒิญาโณ) ผู้อำนวยการจิตตภาวันวิทยาลัย จัดพิธีมหาบุญจุลกฐิน ประจำปี 2562 โดยก่อนจะมีพิธีบุญจุลกฐิน พระสงฆ์เจริญพระพุทมนต์บวงสรวงเก็บฝ้ายจากต้น เข้าพิธีทอให้แล้วเสร็จในค่ำคืน และจะทำพิธีทอดกฐินในช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้น

งานมหาบุญจุลกฐิน จิตตภาวันวิทยาลัย จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 9-10 พ.ย.2562 โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสามัคคี และปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้ง ประชาชนชาวอำเภอบางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อฟื้นฟู พิธีจุลกฐิน ให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาประเพณีโบราณของไทยไม่ให้สูญหาย และเพื่อรวบรวมทุนในการบูรณะจิตตภาวันวิทยาลัย เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

สำหรับ จุลกฐิน หมายถึง การทำผ้ากฐินอันได้แก่ ผ้าจีวร ผ้าสบง หรือ ผ้าสังฆาฏิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แล้วนำไปทอดในวันเดียวกัน ในสมัยโบราณผู้ที่จะทำได้จะต้องเป็นผู้มีทรัพย์ เป็นผู้ที่มีบริวารมาก เป็นผู้มีบุญบารมี และ สิ่งสำคัญต้องมีผู้ทอผ้าเป็นจำนวนมากด้วย จึงจะทำได้ หากใครได้มีโอกาสร่วมบุญจุลกฐิน เชื่อว่า จะทำให้มีทรัพย์ มีบริวารมาก ไม่ขัดสนเงินทอง มีแต่คนรัก คนเมตตา ปราศจากคนปองร้าย เพราะการทำบุญมักจะรู้จักผู้คนมากมาย และ จะทำให้การค้าขาย หรือ การประกอบอาชีพใดๆ จะมีความเจริญรุ่งเรือง

ในพิธีจัดมีการสวดพระพุทธมนต์เย็นฉลองผ้าจุลกฐิล พิธีจำลองการปลูกฝ้าย และพิธีทอผ้าจุลกฐินกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มแม่บ้านหาดเสี่ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ร่วมพิธีเป็นปีที่ 44