+ประชาสัมพันธ์

กลุ่มเซ็นทรัล รณรงค์ลดใช้ขยะ “Save The Ocean”ทำบุญผ้าไตรจีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติก

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช (11 พ.ย.62) นายมาร์คแลนด์ บลายคล็อค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นประธานในการเปิดโครงการ Save The Ocean ที่ทางกลุ่มเซ็นทรัลได้ร่วมกันรณรงค์การลดใช้ชยะ โดยมีตัวแทน พนักงานจากกลุ่มเซ็นทรัลเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เนื่องด้วยทางกลุ่มเซ็นทรัลได้เล็งเห็นว่าหนึ่งในสาเหตุของวิกฤตด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบทั่วโลก และรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มาจากสังคมที่ขาดการคิดก่อนใช้ ก่อให้เกิดขยะปริมาณมหาศาลที่ยากต่อการจัดการ จนนำมาสู่จุดเริ่มต้นของการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ โดยสร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และยาวนาน ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างทางเลือกใหม่ในการใช้ชีวิตหรือการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อโลก

ด้วยการนำแนวความคิด Circular Living ซึ่งเป็นการนำแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตตประจำวัน กลุ่มเซ็นทรัลจึงได้จัดทำโครงการ Save The Ocean เริ่มต้นมาจากธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ที่ร่วมรณรงค์เก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากลูกค้าภายโรงแรม เพื่อนำขวดพลาสติกใสไปรีไซเคิล ภายใต้กิจกรรม Centara Eartcare ผ่านถังขยะรูปปลา หรือ POP FISH จึงได้มีการผนึกกำลังต่อยอดโครงการ Save The Ocean ทำบุญผ้าไตรจีวรรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ให้ชาวพัทยา หรือแม้แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองพัทยา ได้ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติกใส นำมาทิ้งลงถังขยะรูปปลาตัวใหญ่ ที่เริ่มวางในจุดสำคัญของเมืองพัทยา บริเวณฝั่งชายหาด อาทิ จุดพัทยาเหนือ จุดพัทยากลาง และจุดพัทยาใต้ เป็นต้น เพื่อนำขวดพลาสติกที่ผ่านการคัดแยก และทำความสะอาดแล้วไปมอบยังวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปทำเป็นผ้าไตรจีวรรีไซเคิลต่อไป.