-ชุมชนสาธารณสุข

ด้วยความห่วงใย!สธ.พัทยาลุยคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี กลุ่มอาชีพเสี่ยงรับเชื้อสูง

ที่ซอยถั่วงอก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 500 ชุด ให้กับจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงจัดสรรชุดตรวจ 200 ชุด เพื่อตรวจคัดกรองให้กับพนักงานเก็บขยะของเทศบาลนครแหลมฉบัง และตรวจคัดกรองให้กับพนักงานเก็บขยะของเมืองพัทยา 300 ชุด

นายนวพล มิติภัทรา นักวิชาการนโยบายและแผน รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำหรับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มเสี่ยง เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 63 ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระราชทานเพื่อเป็นของขวัญให้กับพสกนิกรชาวไทย โดยทางกรมควบคุมโรคจึงได้จัดสรรชุดตรวจให้กับพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวน 500 ชุด เพื่อคัดกรองให้กับกลุ่มเสี่ยง ซึ่งพนักงานเก็บขยะตามเมืองใหญ่ อาทิ เมืองพัทยาถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องไปสัมผัสกับสิ่งของมีคม ของแหลม และในขณะปฏิบัติหน้าที่พบว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ดังนั้นในวันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จึงมาตัดกรองโรค หากพบติดเชื้อ ก็จะส่งตัวไปรักษาตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับ ไวรัสตับอักเสบซี คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซี สามารถติดต่อกันทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์คล้ายกับไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางการให้นมบุตร การจามหรือไอรดกัน การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำด้วยกัน และการใช้ถ้วยชามร่วมกัน

เชื้อไวรัสตับอักเสบซีเมื่อเข้าไปในร่างกายจะแบ่งตัวและอาศัยอยู่ในตับ ระยะแรกทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งมักจะมีอาการไม่มาก ทำให้ผู้รับเชื้อไม่ทราบว่ามีตับอักเสบ โดยประมาณเกือบร้อยละ 8 ของผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีการติดเชื้อเรื้อรังและตามมาด้วยตับอักเสบแบบเรื้อรังแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ค่อยมีอาการชัดเจน ผ่านไปประมาณ 10-30 ปีจึงเข้าสู่ระยะตับแข็ง และอีกสิบปีต่อมาจึงถึงระยะท้ายของโรคตับแข็ง เมื่อมีโรคตับแข็งเกิดขึ้นจะมีโอกาสเกิดมะเร็งตับได้
ศศิร์พัฒกรณ์ – ข่าว/วรัญญา – ภาพ