-covid-19ชุมชน

2 รองนายกฯ ร่วมลงพื้นที่หนองใหญ่ แจกถุงยังชีพถึงมือชาวบ้าน

ที่บริเวณวัดหนองใหญ่ (13 มิถุนายน 2563) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และกลุ่มพลังมวลชน นำข้าวสารอาหารแห้งกว่า 200 ชุด มามอบให้ชาวบ้านในชุมชนหนองใหญ่บ้านบน และหนองใหญ่บ้านล่าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาด้านความช่วยเหลือต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบวิกฤติโควิด-19

สำหรับการแจกถุงยังชีพในครั้งนี้ แยกออกเป็นหนองใหญ่บ้านบน 100 ชุด และหนองใหญ่บ้านล่าง 100 ชุด โดยรองนายกฯ ทั้ง 2 ได้เป็นแกนนำแยกไปแจกตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หนองใหญ่ สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนอย่างมาก