ไปหาถึงที่!สธ.พัทยาเข้า5 ชุมชน ลุยฉีด”วัคซีนไข้หวัดใหญ่”ฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง

ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์สัมพันธ์ ( 4 มิถุนายน 2563)นางณอัญญา จันทรากาศ เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020 3 สายพันธุ์ แก่ 7 กลุ่มเสี่ยง ใน 5 ชุมชน ประกอบไปด้วยชุมชนแหลมราชเวช , ชุมชนโพธิ์สัมพันธ์ , ชุมชนหัวทุ่ง , ชุมชนร้อยหลัง , ชุมชนหนองตะแบก เป็นต้น

สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020 ที่บริการฉีดฟรีแก่ 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ที่จะกลับมาแพร่ระบาทในช่วงหน้าฝนนี้ โดย 7 กลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ประกอบด้วย 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 4.บุคคลที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนัก 100 กิโลกรัม 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง 7.ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง อาทิ ปอดอุดกั้น หอบ หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน

ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ หากเป็นแล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ เนื่องจากไข้หวัดใหญ่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และอันตรายมากกว่าที่ใครหลาย ๆ คนคาดคิด จากสถิติทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ถึงปีละ 250,000 – 500,000 คน โดยประเทศไทย มีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ประมาณ 1,000 – 2,000 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แม้เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรง แต่สามารถติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้อื่นได้