-covid-19ชุมชน

ครบกำหนดกักตัว14วัน ส่งคนไทยจากอินเดีย 167 ราย กลับภูมิลำเนา พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย

ชลบุรี (1 มิ.ย.2563) ที่หน่วยปฐมพยาบาลกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ในส่วนรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหม โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา ดร.ภคมน วงศ์ใหญ่ ผู้จัดกาทั่วไปฯ เจ้าหน้าที่ทหาร สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกันส่งประชาชนที่กลับจากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย จำนวนทั้งสิ้น 168 ราย หลังกักตัวครบ 14 วัน ซึ่งผลจากการสังเกตอาการ พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย อาการปกติเดินทางกลับบ้านจำนวน 167 ราย พร้อมทั้งมอบเอกสารรับรองการเข้าศูนย์กักกันตัวจังหวัดชลบุรี โดยศูนย์อนุญาตให้เดินทางกลับไปสังเกตอาการต่อที่บ้าน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อกลับไปถึงบ้าน รวมทั้งให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือผู้นำชุมชน โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างต่อเนื่องในการอยู่ที่บ้าน ซึ่งหากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ปวดเมื่อยตามร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

สำหรับโรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา เริ่มเปิดเป็นศูนย์กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวมจำนวน 400 ห้อง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา มีผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ากักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ จำนวน 387 ราย จาก 4 ประเทศประกอบด้วย ประเทศอินเดีย อาร์เจนติน่า รัสเซีย และจีน จากการเฝ้าสังเกตอาการพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากประเทศอินเดีย 1 ราย และรัสเซีย 1 ราย ซึ่งทั้ง 2 คน ส่งเข้ารับการรักษาพยาบาลภายในโรงพยบาลของรัฐเรียบร้อยแล้ว

ผู้กักกันตัวชุดนี้เป็นชุดแรกของโรงแรมฯ ที่ศูนย์อนุญาตให้เดินทางกลับ ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งถึงศาลากลางจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ญาติมารับตัวกลับบ้านต่อไป.