+covid-19ชุมชน

เมืองพัทยาร่วมภาคเอกชนจัด “พัทยาสดใส เป็นกำลังใจให้กัน”

ที่ บริเวณชายหาดเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัทยาสดใส เป็นกำลังใจให้กัน” พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนและสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สืบเนื่องจากการเกิดโรคระบาด โควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤติด้านต่าง ๆ ขึ้นทั่วโลก รวมทั้งเมืองพัทยา ทั้งนี้เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา กลุ่มศิลปินอิสระพัทยา และทุกภาคส่วน จึงได้จัดกิจกรรม”พัทยาสดใส เป็นกำลังใจให้กัน” เพื่อเป็นการมอบกำลังใจให้กัน ฟื้นฟูสภาพจิตใจของชาวพัทยาและประชาชนชาวไทยให้มีความสดใสในยามวิกฤตนี้ สร้างบรรยากาศให้เมืองพัทยามีความสดใสมากขึ้น เตรียมพร้อมเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า เมื่อสภาวะเข้าสู่ปกติ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดซื้อลูกมะพร้าวจากชาวบ้าน ชาวสวน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวอำเภอบางละมุง ซึ่งภายในงานได้แจกลูกมะพร้าวให้ประชาชนนำกลับไประบายสีที่บ้านของแต่ละคน แล้วนำมาประกอบกันคล้ายโมบายขนาดใหญ่ เพื่อไปแขวนตามต้นไม้ในแนวชายหาดพัทยา และหาดจอมเทียน เพื่อสร้างสีสันสดใส่ให้กับชายหาดต้อนรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ผลงานจะติดตั้งไว้เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อครบกำหนด 1 เดือน จะนำชิ้นงานทั้งหมดไปติดตั้งยังสวนศิลป์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาศิลปะแก่เยาวชนต่อไป.