ตรวจความพร้อมเปิดชายหาดพัทยา ย้ำจัดพื้นที่แบบ New Normal

จากกรณีเมืองพัทยาบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนในการดำเนินมาตรการปิดกั้นเขตห้ามใช้พื้นที่บนชายหาด ทั้ง 9 จุด ซึ่งประกอบด้วย หาดพัทยา จอมเทียน หาดพระตำหนัก หาดโคซี่ หาดวงศ์อมาตย์ หาดกระทิงราย สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ และลานท่าเรือบาลีฮาย เพื่อเฝ้าระวังประชาชนและนักท่อง เที่ยวมานั่งรวมกลุ่มกันก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด และให้เป็นไปตามคำสั่งผ่อนผันตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ได้มีการผ่อนปรนพื้นที่ดังกล่าว ให้ประชาชนสามารถออกกำลังกายได้เฉพาะบนทางเท้า แต่ไม่อนุญาตให้ลงไปใช้พื้นที่ชายหาด ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมาและกำหนดสิ้นสุดการปิดกั้นชายหาดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่ กองอำนวยการปิดกันพื้นที่ชายหาด บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา มาตรวจความพร้อมชายหาดก่อนจะมีเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวพัก ผ่อน และเล่นน้ำ อาบแดด รวมถึงมาใช้บริการร่มเตียงได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยมีลมพายุลมแรงในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลทำให้ทุ่นเขตว่ายน้ำได้รับความเสียหายหลายจุด จึงเร่งให้เจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม เพื่ออำนวยคามสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนจะมีการเปิดชายหาดในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ด้วยต้องการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนบริเวณชายหาดกันอย่างเต็มที่ อีกลงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังเป็นการสำรวจพื้นที่ในการจัดชายหาดแบบ New Normal โดยเฉพาะการจัดพื้นที่กางเตียงผ้าใบ ที่ต้องการให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการกางร่มเตียงเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในพื้นที่ 9×7 เมตร ซึ่งสามารถกางเตียงผ้าใบได้ 15-16 ตัว ซึ่งจากเดิมจะสามารถกางเตียงผ้าใบได้ 1 ล็อคต่อ 30 เตียง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ซึ่งผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือด้วยและเข้าใจถึงมาตรการในการป้องกัน ซึ่งกรณีนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบการมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวและยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับเมืองพัทยาอีกด้วย แม้จะมีการจัดมาตรการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในการกางเตียงผ้าใบจะใช้พื้นที่เพียง 40 % เท่านั้น ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 60% จะเป็นพื้นที่โล่งเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถนำเสื่อมาปูนักพักผ่อนได้ด้วยเช่นกัน

นายกเมืองพัทยา กล่าวต่อไปอีกว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ยังได้ประสานเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสาขาพัทยา ในการกำหนดแนวทางปรับพื้นที่บริเวณชายหาดในการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ โดยเฉพาะต้นมะพร้าว บริเวณพื้นที่ชายหาด เพื่อสร้างความร่มรื่นสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชายหาดพัทยาและชายหาดอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงสวนสาธารณะให้มีพื้นที่สีเขียวสะดวกต่อการที่ประชาชนและนัก ท่องเที่ยวจะมาใช้ประโยชน์ภายใต้การจัดระเบียบที่เคร่งครัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินในเรื่องของรูปแบบ แนวทางการดำเนินการ โดยหากได้รูปแบบแล้วก็จะมีการดูในเรื่องของขนาดของงาน หากเมืองพัทยาสามารถดำเนินการเองได้ภายใต้หน่วยงานของเมืองพัทยาก็จะดำเนินการทันที แต่หากจำเป็นก็อาจจะต้องมีการจัดจ้างผู้ที่จะมาดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณชายหาดต่อไป