+covid-19ชุมชน

ธนาคารกสิกรไทย เดินหน้าตั้งตู้กับข้าวคนไทย เมืองพัทยา แบ่งปันสู้วิกฤติไปด้วยกัน

ที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา เมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 พ.ค.2563 นายหาญณรงค์ รัตนกิจธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายธุรกิจสายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ นำพนักงานธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่พัทยา ร่วมนำอาหารมาเติมใส่ตู้ปันสุข ที่บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการของธนาคารกสิกรไทย ที่ต้องการส่งมอบความสุขให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19

นายหาญณรงค์ รัตนกิจธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายช่องทางธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า โครงการตู้กับข้าวคนไทย แบ่งปันยิ้มสู้ด้วยกัน เป็นโครงการที่ธนาคารกสิกรไทย ร่วมส่งมอบความสุขให้กับคนไยทั่วประเทศ โดยทางธนาคารได้ตั้งตู้ปันสุขไปแล้วกว่า 60 ตู้ทั่วประเทศ ซึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่ามีตู้ปันสุขจำนวนทั้งสิ้น 6 ตู้ โดยจะวางตามจุดต่างๆ ทั่วเมืองพัทยา โดยแต่ละสาขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเติมของแห้งในตู้ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของธนาคารร่วมทำบุญเติมของแห้งในตู้ปันสุขครั้งนี้ด้วย ซึ่งหลังจากที่เปิดตู้ปันสุขแล้ว ทางธนาคารจะได้แวะเวียนนำของแห้งมาเติมให้อยู่เรื่อยๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวพัทยาที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งหลังจากที่เปิดตู้ปันสุขอย่างเป็นทางการแล้ว มีประชาชนจำนวนมาก มารอหยิบของภายในตู้ ซึ่งส่วนใหญ่จะหยิบแต่พอนำไปใช้เท่านั้น.